d

e c es f h i m n pl pt si sk  Okres Adwentu i Narodzenia Paʼnskiego
x x  1. niedziela Adwentu
x x  2. niedziela Adwentu
x x  3. niedziela Adwentu
x x  4. niedziela Adwentu
 Narodzenie Paʼnskie – Msza w nocy
 Narodzenie Paʼnskie – Msza w dzieʼn
x x  Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
 Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
 2. niedziela po Narodzeniu Paʼnskim
 Objawienie Paʼnskie
x x  Chrzest Chrystusa

d

e c es f h i m n pl pt si sk  Okres Wielkiego Postu i Wielkanocny
x x  1. niedziela Wielkiego Postu
x x  2. niedziela Wielkiego Postu
x x  3. niedziela Wielkiego Postu
x x  4. niedziela Wielkiego Postu
x x  5. niedziela Wielkiego Postu
x x  Niedziela Palmova
x x  Wielki Czwartek
x x  Wielki Piątek
x x  Wigilia Paschalna
x x  Niedziela wielkanocna
x x  2. niedziela wielkanocna
x x  3. niedziela wielkanocna
x x  4. niedziela wielkanocna
x x  5. niedziela wielkanocna
x x  6. niedziela wielkanocna
x x  Wniebowstąpinie Paʼnskie
x x  7. niedziela wielkanocna
x x  Zesłanie Ducha Świętego
x x  Najświętszej Trójcy
x x  Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

d

e c es f h i m n pl pt si sk  Okres Zwykly
 2. niedziela zwykła
 3. niedziela zwykła
 4. niedziela zwykła
 5. niedziela zwykła
 6. niedziela zwykła
 7. niedziela zwykła
 8. niedziela zwykła
x  9. niedziela zwykła
x  10. niedziela zwykła
 11. niedziela zwykła
 12. niedziela zwykła
 13. niedziela zwykła
 14. niedziela zwykła
 15. niedziela zwykła
 16. niedziela zwykła
 17. niedziela zwykła
 18. niedziela zwykła
 19. niedziela zwykła
 20. niedziela zwykła
 21. niedziela zwykła
 22. niedziela zwykła
 23. niedziela zwykła
 24. niedziela zwykła
 25. niedziela zwykła
 26. niedziela zwykła
 27. niedziela zwykła
 28. niedziela zwykła
 29. niedziela zwykła
 30. niedziela zwykła
 31. niedziela zwykła
 32. niedziela zwykła
 33. niedziela zwykła
 34. niedziela zwykła

d

e c es f h i m n pl pt si sk  Uroczystości i Święta
dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot  Ofiarawonie Paʼnskie
dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot  Narodzenie św. Jana Chrzciciela
dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot  Świętych Apostołów Piotra i Pawła
dot  dot  Przemienienie Paʼnskie
dot dot  Wniebowzięcie NMP
dot dot x dot dot dot dot x dot dot dot dot dot  Podwyższenie Krzyża św.
dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot  Wszystkich Świętych
dot dot x dot dot dot dot x dot dot dot dot dot  Wszystkich wiernych zmarłych
dot dot x dot dot dot dot x dot dot dot dot dot  Rocznica poświęcenia bazyliki lateraʼnskiej
dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot  Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi