d

e c es f h i m n pl pt si sk  Advent a vánoce
x x  1. Neděle adventní
x x  2. Neděle adventní
x x  3. Neděle adventní
x x  4. Neděle adventní
 Doba vánoční / V noci
 Doba vánoční / Ve dne
x x  Svátek Svaté Rodiny
 Matky Boží Panny Marie
 2. Neděle po narození Páně
 Zjevení Páně
x x  Křest Páně

d

e c es f h i m n pl pt si sk  Postní doba a velikonoce
x x  1. Neděle postní
x x  2. Neděle postní
x x  3. Neděle postní
x x  4. Neděle postní
x x  5. Neděle postní
x x  Květná neděle
x x  Zelený čtvrtek
x x  Velký pátek
x x  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
x x  Pondělí velikonoční
x x  2. Neděle velikonoční
x x  3. Neděle velikonoční
x x  4. Neděle velikonoční
x x 5. Neděle velikonoční
x x  6. Neděle velikonoční
x x  Nanebevstoupení Páně
x x  7. Neděle velikonoční
x x  Svatého Ducha
x x  Nejsvětějši Trojice
x x  Těla a Krve Páně

d

e c es f h i m n pl pt si sk  Neděle v mezidobí
 2. Neděle v mezidobí
 3. Neděle v mezidobí
 4. Neděle v mezidobí
 5. Neděle v mezidobí
 6. Neděle v mezidobí
 7. Neděle v mezidobí
 8. Neděle v mezidobí
x  9. Neděle v mezidobí
x  10. Neděle v mezidobí
 11. Neděle v mezidobí
 12. Neděle v mezidobí
 13. Neděle v mezidobí
 14. Neděle v mezidobí
 15. Neděle v mezidobí
 16. Neděle v mezidobí
 17. Neděle v mezidobí
 18. Neděle v mezidobí
 19. Neděle v mezidobí
 20. Neděle v mezidobí
 21. Neděle v mezidobí
 22. Neděle v mezidobí
 23. Neděle v mezidobí
 24. Neděle v mezidobí
 25. Neděle v mezidobí
 26. Neděle v mezidobí
 27. Neděle v mezidobí
 28. Neděle v mezidobí
 29. Neděle v mezidobí
 30. Neděle v mezidobí
 31. Neděle v mezidobí
 32. Neděle v mezidobí
 33. Neděle v mezidobí
 34.  Neděle v mezidobí (Krista Krále)

d

e c es f h i m n pl pt si sk  Svátky Páně a svatých
dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot  Uvedení Páně do chrámu
dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot  Narození sv. Jana Křtitele
dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot  Sv. Petra a Pavla
dot  dot  Proměnění Páně
dot dot  Nanebevzetí Panny Marie
dot dot x dot dot dot dot x dot dot dot dot dot  Povýšení svatého kříže
dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot  Všech Svatých
dot dot x dot dot dot dot x dot dot dot dot dot  Všech věrných zemřelých
dot dot x dot dot dot dot x dot dot dot dot dot  Dedication of St. John Lateran
dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot  Neposkvrněné početí Panny Marie