d

e c es f h i m n pl pt si sk  Advent a vánoce
 1. Neděle adventní
 2. Neděle adventní
 3. Neděle adventní
 4. Neděle adventní
 Doba vánoční / V noci
 Doba vánoční / Ve dne
 Svátek Svaté Rodiny
 Matky Boží Panny Marie
 2. Neděle po narození Páně
 Zjevení Páně
 Křest Páně

d

e c es f h i m n pl pt si sk  Postní doba a velikonoce
 1. Neděle postní
 2. Neděle postní
 3. Neděle postní
 4. Neděle postní
 5. Neděle postní
 Květná neděle
 Zelený čtvrtek
 Velký pátek
 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
 Pondělí velikonoční
 2. Neděle velikonoční
 3. Neděle velikonoční
 4. Neděle velikonoční
5. Neděle velikonoční
 6. Neděle velikonoční
 Nanebevstoupení Páně
 7. Neděle velikonoční
dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot dot  Svatého Ducha
 Nejsvětějši Trojice
 Těla a Krve Páně

d

e c es f h i m n pl pt si sk  Neděle v mezidobí
 2. Neděle v mezidobí
 3. Neděle v mezidobí
 4. Neděle v mezidobí
 5. Neděle v mezidobí
dot  6. Neděle v mezidobí
dot  7. Neděle v mezidobí
 8. Neděle v mezidobí
 9. Neděle v mezidobí
 10. Neděle v mezidobí
 11. Neděle v mezidobí
 12. Neděle v mezidobí
 13. Neděle v mezidobí
 14. Neděle v mezidobí
 15. Neděle v mezidobí
 16. Neděle v mezidobí
 17. Neděle v mezidobí
 18. Neděle v mezidobí
 19. Neděle v mezidobí
 20. Neděle v mezidobí
 21. Neděle v mezidobí
 22. Neděle v mezidobí
x x x  23. Neděle v mezidobí
x x x  24. Neděle v mezidobí
x x x  25. Neděle v mezidobí
x x x  26. Neděle v mezidobí
x x x  27. Neděle v mezidobí
x x x  28. Neděle v mezidobí
x x x  29. Neděle v mezidobí
x x x  30. Neděle v mezidobí
x x x  31. Neděle v mezidobí
x x x  32. Neděle v mezidobí
x x x  33. Neděle v mezidobí
x x x  34.  Neděle v mezidobí (Krista Krále)

d

e c es f h i m n pl pt si sk  Svátky Páně a svatých
x dot x  Uvedení Páně do chrámu
dot  Narození sv. Jana Křtitele
dot  Sv. Petra a Pavla
dot  Proměnění Páně
dot  Nanebevzetí Panny Marie
x dot x  Povýšení svatého kříže
dot  Všech Svatých
x dot x  Všech věrných zemřelých
x dot x  Dedication of St. John Lateran
dot  Neposkvrněné početí Panny Marie