Tu hore máte možnosť:
– Vstúpiť do kontaktu s Vaším katolíckym spoločenstvom alebo s viedenským medzinárodným náboženským centrom
– Stiahnuť si biblické texty z katolíckych nedeľých omší a zo sviatkov v rôznych jazykoch
– Stiahnuť si popr. objednať si ďalšie písomné podklady