Zgoraj imate možnost,
– da se povežete z vašo katoliško jezikovno skupino ali z Vienna International Religious Centre
– da odprete svetopisemska besedila katoliških nedeljskih in prazničnih dni
– da odprete ali naročite druge pisne dokumente