U gore navedenom tekstu imate mogućnost,
– uspostaviti kontakt sa vašom katoličko-govornom zajednicom ili stupiti u kontakt sa Bečkim Internacionalnim Religijskom Centrom
– sačuvati nedjeljne i prazničke katoličke biblijske tekstove na raznim jezicima
– kao i naručiti ili sačuvati pismene radove